colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Marina Abramovic in ‘The Life and Death of Marina Abramovic’ Foto Lucie Jansch

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Anne-Marije VendevilleEindredactie: Roelie Fopma, Bianca Stigter en Herien Wensink Eindredactie Selectie: Kris Derks

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987

3009 TH, Rotterdam