Australië beschermt zijn zeeën

Australië zal het grootste netwerk van zeereservaten ter wereld vormen. Het gaat in totaal om ruim een derde deel van de Australische wateren, een oppervlakte ter grootte van India. Ook de befaamde Koraalzee en het Great Barrier Reef zullen deel uitmaken van de keten van zeereservaten. De reservaten moeten nog dit jaar worden ingesteld na een periode van consultaties met onder meer de bewoners van de kustgebieden.

Dit heeft de Australische minister van Milieuzaken, Tony Burke, vanmorgen gezegd. De aankondiging komt aan de vooravond van de grote milieutop in Rio de Janeiro, die volgende week begint. „Het is tijd voor de wereld een doorbraak te forceren ten behoeve van de bescherming van onze oceanen”, aldus Burke. Het aantal zeereservaten zal worden verdubbeld van de huidige 27 tot 60. Het Wereldnatuurfonds (WWF) verwelkomde het besluit vanmorgen als „een grote stap voorwaarts”.

De status van natuurreservaat betekent dat de visserij en de winning van olie en gas in het gebied aan veel beperkingen zullen worden gebonden. Een algeheel verbod hierop zal echter, tot woede van sommige natuurorganisaties, niet worden ingevoerd. Onder vissers hebben de plannen, waaraan jaren is gewerkt, niettemin tot protesten geleid en ook de conservatieve oppositieleider Tony Abbott toonde zich kritisch. Vissers in de provincie Queensland hebben al gewaarschuwd dat de regering stemmen kan verliezen als ze de Koraalzee afsluit voor commerciële visserij. In het gebied zitten onder meer veel haaien en tonijn. Mocht de regering dat toch doen, dan verlangt de visserijsector financiële compensatie. Volgens Burke is de regering bereid zo'n tachtig miljoen euro te betalen om de vissers schadeloos te stellen. (Reuters, AP, BBC)