Weigerambtenaren zijn verleden tijd

Er komt een einde aan de uitzonderingspositie van ambtenaren die weigeren mensen van hetzelfde geslacht met elkaar te trouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, is het fenomeen ‘weigerambtenaren’ nog voor de verkiezingen in september verleden tijd.

Een grote meerderheid in de Kamer is vóór afschaffen van de uitzondering van gewetensbezwaarde ambtenaren in de wet, bleek gisteren. Alleen de confessionele partijen zijn tegen; CDA, ChristenUnie en de SGP. Onduidelijk is nog wel hóé de Kamer dit gaat regelen. Gisteren buitelden VVD, PvdA en D66 over elkaar heen met initiatieven.

Opvallend daarin was de rol van Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD). Een half jaar geleden stemden zij en haar fractie nog tegen een motie van GroenLinks die het kabinet tot een verbod opriep. Gisteren kondigde Hennis aan dat ze het verbod zelf wil regelen. Ze wil met een amendement een initiatiefwetsvoorstel van D66 en CDA aanpassen, dat in algemene zin over de rechtspositie van ambtenaren gaat. Daarmee nam ze afstand van coalitiepartner CDA, die voor de uitzonderingspositie van gewetensbezwaarde ambtenaren wil behouden. Tot irritatie van de partijen die een half jaar geleden al vóór de GroenLinks-motie stemden.

„Onze grote vriendin wilde duidelijk de held spelen voor de weigerambtenaren”, zegt Gerard Schouw van D66. Zijn partij komt nu óók met een eigen initiatiefvoorstel, omdat de manier waarop de VVD het verbod wil regelen, via een amendement, „oneigenlijk” zou zijn.

Als eerste deed de PvdA een wijzigingsvoorstel, afgelopen maandag.

Aanleiding voor de nieuwe ophef was een advies over de weigerambtenaren van de Raad van State, dat eind vorige week openbaar werd. Daarin staat dat het te ver voert om „van alle trouwambtenaren te verlangen dat ze bereid zijn om ook huwelijken van paren van gelijk geslacht te trouwen”. En het is verkiezingstijd, geven de Kamerleden toe. Iedereen wil graag initiatief tonen. Maar, zegt D66’er Schouw: „Het gaat er uiteindelijk niet om hoe, maar dát dit wordt geregeld.” De voorlopige oplossing: snel een nieuw debat over alle voorstellen, waarschijnlijk volgende week.