Patiënten mogelijk besmet

Het Medisch Centrum Biltstraat in Utrecht heeft tussen januari en maart zo’n driehonderd patiënten geopereerd met instrumenten die niet volgens de eisen waren gesteriliseerd. De patiënten zijn opgeroepen hun bloed te laten controleren op hepatitis B, C en hiv.

De gebruikte instrumenten waren mogelijk niet afdoende ontsmet. Volgens de kliniek is er een „zeer kleine kans” dat de patiënten een besmettelijke ziekte hebben opgelopen. De operaties betroffen vooral ooglidcorrecties, liposucties en abortussen.

Eind maart werden de operatiekamers van het centrum al gesloten op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) omdat de veiligheid van patiënten niet voldoende gewaarborgd was. De hygiëne voldeed volgens de inspectie niet, en infecties konden onvoldoende worden voorkomen. Instrumenten werden gereinigd met middelen die in Nederland niet zijn goedgekeurd. In de steriele opslag slingerden materialen rond die over de gebruiksdatum waren.

Het Medisch Centrum Biltstraat meldt dat het reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproces is aangepast. Apparatuur is vervangen. Sterilisatie van instrumenten gebeurt nu op een locatie die voldoet aan de eisen van de IGZ.