JPMorgan moet bonussen koppelen aan prestaties

JPMorgan zou moeten overwegen zijn werknemers een nieuw soort bonus te geven. Vorige maand werd bekend dat een Londense handelaar van de zakenbank voor zeker 2 miljard dollar (1,6 miljard euro) aan verliezen heeft geleden door riskante beschermingsconstructies (hedges) te gebruiken voor zijn beleggingen in derivaten.

Veel details hierover moeten nog bekend worden, dus het is niet helemaal duidelijk hoe zo’n nieuwe bonus eruit zou moeten zien. Bovendien is het ook niet altijd zo dat het koppelen van de bonussen aan de prestaties van een groot deel van de personeelsleden van een bank even zinvol is.

Toch zouden de resultaten van de divisie voor de effectenhandel waarschijnlijk deel moeten gaan uitmaken van het bonuspakket voor 2012 voor werknemers van deze divisie van JPMorgan en van de directie, inclusief topman Jamie Dimon.

Eén manier waarop de managers van JPMorgan gedwongen zouden kunnen worden te ‘voelen’ wat hun beleggingen doen, werkt als volgt: Als eenmaal de omvang van het totale bonuspakket van het concern voor 2012 is vastgesteld, zou de bank een ‘synthetische’ obligatie in het leven kunnen roepen, waarvan de denkbeeldige waarde de prestaties weerspiegelt van de zogenoemde Whale trade (het type beleggingen waarbij de verliezen zich voordeden). De bonussen van het personeel zouden dan (gedeeltelijk) in de vorm van deze obligaties kunnen worden uitgekeerd.

Door deze constructie zou de hoogte van de bonussen worden gekoppeld aan het lot van de beleggingen. De obligaties zouden dezelfde looptijd hebben. Als de prestaties tegenvallen, zouden de verliezen die de bankiers lijden JPMorgan en zijn aandeelhouders ten goede komen. Maar als de beleggingen goed presteren, zouden de personeelsleden daarvan profiteren.

Een dergelijke constructie is al eens eerder beproefd. De Zwitserse bank Crédit Suisse heeft in het recente verleden geëxperimenteerd met bankiersbonussen die gekoppeld waren aan ‘giftige’ beleggingen. Hoewel de bankiers daar in 2008 niet blij mee waren, doen hun bonussen het ondertussen helemaal niet slecht. Het duurt nog een paar jaar voor de betreffende obligaties uitkeren, maar hun waarde is inmiddels met zo’n 80 procent gestegen.

Een soortgelijke bonus bij JPMorgan zou de aandeelhouders niet onmiddellijk compenseren voor de geleden verliezen. Maar de naarste gevolgen ervan zouden wel worden weggenomen. Het zou ook minder pijnlijk zijn voor de bank om de gewraakte obligaties vast te houden, en de markt zou begrijpen dat de bank ze niet per se hóeft te verkopen.

Het belangrijkste is dat de bankiers directer verantwoordelijk zouden worden voor eventuele fouten die ze maken. Daarvan zou JPMorgan op de langere termijn de vruchten kunnen plukken.

Daniel Indiviglio

Vertaling Menno Grootveld

    • Daniel Indiviglio