Draait de aarde sneller als iedereen gelijktijdig loopt?

Stel dat alle aardbewoners – mensen en dieren – op een gegeven moment gelijktijdig in westelijke richting gaan lopen, zou de aarde dan sneller om zijn as gaan draaien, vraagt Bernard Waar (76) uit het Friese dorpje Nieuwehorne.

De aarde draait van west naar oost. Als alle mensen (7 miljard) en dieren (vele miljarden) tegelijkertijd naar het westen lopen (dus tegen de draairichting van de aarde in), dan zal de aarde iets versnellen, mailt Antoine van Oijen, hoogleraar moleculaire microscopie en spectroscopie aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Zodra iedereen begint te lopen, zet men zich af in een richting tegengesteld aan de looprichting en dus mét de draairichting van de aarde mee. We geven de aarde als het ware een heleboel kleine zetjes mee in haar draairichting, die een kleine toename in de rotatiesnelheid zullen geven.”

Mocht het zover komen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken over sterk verkorte dagen. Van Oijen: „Wanneer iedereen in dezelfde richting loopt, zal de dag slechts korter worden met een minieme fractie van een seconde, ongeveer een miljoenste van een miljoenste van één seconde.”

Om het een blijvend effect te maken – hoe klein dan ook – moeten we massaal door blijven lopen. Van Oijen: „Zodra iedereen weer stopt met lopen, zal het ‘impulsmoment’ weer hersteld worden en zal de aarde weer haar oude rotatiesnelheid terugkrijgen.” De theorie van Van Oijen wordt bevestigd door Ad Lagendijk, onder meer hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Twente.

Maar Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde (Universiteit van Leiden) en bijzonder hoogleraar kosmologie (Universiteit van Amsterdam), is het niet eens met Van Oijen. Icke legt uit dat er een minuscuul effect is na het afzetten, maar dit effect wordt teniet gedaan bij het neerkomen op de grond. „Het gehele systeem, aarde plus al wat er op en aan is, heeft een vaste hoeveelheid draaiing en daaraan kun je van binnenuit niets veranderen zonder een punt buiten de aarde te hebben waartegen je je kan afzetten. Het is een oud gezegde: ‘Geef mij een vast punt in de ruimte en ik zal de aarde bewegen’.” Rob Mudde, hoogleraar meerfasenstroming aan de TU Delft, zegt dat zowel Icke als Van Oijen gelijk heeft.

    • Steven Verseput