Cito-toets toch weer in februari

Foto Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

De Cito-toets zal volgend jaar wederom in februari plaatsvinden, meldt het Centraal Instituut Toetsontwikkeling, de maker van de Cito-toets.

Het Cito is tot deze beslissing gekomen omdat nog niet duidelijk is wanneer het wetsvoorstel voor een centrale eindtoets voor leerlingen van groep 8 behandeld wordt door de Tweede Kamer. Volgens het Cito willen basisscholen graag duidelijkheid over de datum van de eindtoets.

Van Bijsterveldt wil centrale eindtoets voor taal en rekenen

Dit jaar werd de Cito-toets ook in februari afgenomen, maar in januari kwam demissionair minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) met een wetsvoorstel om vanaf volgend jaar in april een centrale eindtoets voor taal en rekenen af te nemen, schrijft persbureau Novum. De nieuwe toets, die ook door het Cito gemaakt zou moeten worden, zou volgens het plan van de minster op alle scholen gehouden moeten worden.

Het Cito benadrukt dat bij tijdige aanname van de wet, alsnog de minister en het College voor Toetsen en Examens de datum bepalen voor de Eindtoets Basisonderwijs, zoals de Cito-toets officieel heet. Zolang dat niet het geval is, houdt het toetsinstituut vast aan afname op 5, 6 en 7 februari.

Brancheorganisaties wilden toets later in het jaar afnemen

In maart vorig jaar wilden de brancheorganisaties voor het basis- en voortgezet onderwijs, de PO-raad en VO-raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders, de Citotoets voortaan later in het jaar afnemen, zodat middelbare scholen beter kunnen aansluiten op het niveau dat de leerling aan het eind van groep 8 heeft bereikt. Dat stelden ze in een advies aan de minister van Onderwijs. Een proef leverde geen meetbare verbetering op.

De Citotoets moet helpen bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. Op basis van de toets wordt een advies gegeven, dat naast het advies van de basisschool kan worden gelegd.

    • Judith Laanen