Aanklager ICC eist dertig jaar cel tegen Congolese krijgsheer

Foto AFP / Evert-Jan Daniels

Luis Moreno-Ocampo, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, heeft tegen de Congolese krijgsheer Thomas Lubanga dertig jaar gevangenisstraf geeïst, meldt persbureau AFP. Lubanga werd in maart schuldig bevonden aan het ronselen en inzetten van kindsoldaten in de burgeroorlog die tussen 1998 en 2003 in Congo woedde.

Tijdens de hoorzitting in Den Haag eiste de aanklager van het Strafhof, Luis Moreno-Campo, dertig jaar. Het was na de veroordeling in maart nog niet duidelijk hoeveel jaar de straf zou worden. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Proces tegen Lubanga mijlpaal voor ICC

In 2006 was Lubanga de eerste vermeende oorlogsmisdadiger die door het Strafhof in Den Haag in hechtenis werd genomen. Het proces tegen de Congolees begon in 2009. Hij zit al zes jaar in voorarrest in Scheveningen. NRC Handelsblad schreef in maart dat de veroordeling van Lubanga een mijlpaal is, maar dat de belangrijkste verdachten van de oorlog in Congo nog niet berecht zijn. NRC-buitenlandredacteur Toon Beemsterboer zegt hierover:

“Het is een complex verhaal, want er zijn ook veel omliggende landen betrokken geweest bij die oorlog. Het is goed dat hij gepakt is, maar er zijn dus nog grotere vissen te vangen dan Lubanga. Zoals generaal Bosco Ntaganda, een hoge commandant in Lubanga’s militie die wordt verdacht van dezelfde misdaden. De Congolese president Joseph Kabila wilde Ntaganda lang niet arresteren omdat dit de vrede in Oost-Congo in gevaar zou brengen. Na de veroordeling van Lubanga voerde het Strafhof de druk op om Ntaganda op te pakken.”

Ntaganda is eind maart met een paar honderd strijders gedeserteerd uit het Congolese leger, waarmee hij nu in een hevige strijd is verwikkeld.

Het Strafhof heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over het gebruik van gevangenissen. Nederland hoort daar overigens niet bij.