Verzekeraars willen schepen bewapenen tegen piraten

De overheid moet reders toestaan gewapende beveiligers in te huren om hun schepen tegen piraterij te beschermen. De inzet van bewapende militairen is niet voldoende, stelt het Verbond van Verzekeraars.

Als de overheid niet kan instaan voor de veiligheid van de zeevaarders, is het enige alternatief volgens het verbond het inzetten van bewapende beveiligers. Er zijn namelijk lang niet genoeg militairen beschikbaar om alle schepen die om bescherming vragen te helpen. Daarbij is het inhuren van militairen een stuk duurder dan het inhuren van particuliere beveiligers.

Het probleem bij de wortel aanpakken door de situatie in de thuislanden van de piraten te verbeteren leidt volgens de verzekeraars niet op korte termijn tot resultaat. Zo ontbreekt in Somalië een centrale regering en is de armoede er groot. Daarom zou naar andere oplossingen moeten worden gezocht.

Andere landen staan het inzetten van bewapende beveiligers wel toe. Als Nederland niet volgt, gaan veel reders volgens het verbond uiteindelijk onder een andere vlag varen. Dat is ook nadelig voor de staat, benadrukken de verzekeraars, omdat dan veel belastinginkomsten worden misgelopen. Eerder stelden reders al dat piraten weten dat een schip met een Nederlandse vlag vaak geen bewakers aan boord heeft.

Het komt volgens de verzekeraars al voor dat beveiligers voor het binnengaan van de haven hun wapens in zee gooien om controles te omzeilen. De verzekeraars wijzen erop dat er nog geen schepen met beveiligers aan boord zijn gekaapt. De verzekeraars kunnen niet van reders eisen bewapende beveiligers in te huren omdat dit niet mag, maar buitenlandse herverzekeraars eisen dit wel van de verzekeraars.

Het inzetten van gewapende bewakers heeft volgens de verzekeraars ook nadelen. Zo kan het tot een wapenwedloop leiden omdat de piraten al veel geld hebben. “De vraag is dus in hoeverre bewapening een permanente oplossing voor het probleem is.”

Piraterij kost de verzekeraars en reders veel geld door losgeld dat moet worden betaald en schade aan schepen en goederen. De kosten van piraterij voor de wereldwijde verzekeringsindustrie zouden de afgelopen twee jaar zijn gestegen naar ongeveer driehonderd miljoen euro.

In april kondigde minister van Defensie Hans Hillen (CDA) aan dat het voor reders goedkoper wordt om hun schepen door mariniers te laten beveiligen. Ook de termijn voor het aanvragen van de militaire bescherming gaat omlaag.

    • Marije Willems