Stellingen

Wetenschappelijk zinloos handelen is even onethisch als medisch zinloos handelen.

Universiteit Maastricht

Het falsificeren van onderzoeksresultaten is de ernstigste vorm van wetenschappelijk wangedrag. De mate waarin het wordt ingezet door medici ter vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt is verontrustend.

Universiteit Maastricht

Zwijgzaamheid wijst op een uitgesproken karakter.

Universiteit Maastricht

    • Arjen H.G. Cleven
    • Kim van Kaam
    • Baer Arts