'Juist meer gewonden in verkeer'

Het aantal verkeersgewonden lijkt vorig jaar gedaald, maar dat komt alleen doordat de politie steeds minder gewonden registreert. In werkelijkheid is het aantal gewonden juist gestegen. Dat stelt verkeersadviesbureau Via.nl. Het bureau vreest dat wegbeheerders een te rooskleurig beeld krijgen van de verkeersveiligheid.

Over vorig jaar heeft de politie volgens het bureau maar 51 procent van de ernstig gewonden gemeld. Daardoor lijkt er sprake te zijn van een daling, maar uit ziekenhuiscijfers blijkt dat het aantal gewonden juist stijgt.

Sinds 2009 is bij de politie een nieuwe richtlijn van kracht. De politie komt bij een ongeval alleen nog ter plaatse als er mogelijk sprake is van een strafbaar feit, zoals te hard rijden. Zo neemt de registratie af.

In 2007 verstrekte de politie nog informatie over 10.392 verkeersslachtoffers. Vorig jaar was dit nog maar over 2.371 slachtoffers, meldt dagblad Trouw vandaag. Als een slachtoffer in het ziekenhuis belandt, is in slechts 12 procent van de gevallen duidelijk hoe en waar het ongeluk precies heeft plaatsgevonden. Dat percentage is een „absoluut dieptepunt”, zegt een datamanager bij Rijkswaterstaat op basis van anonimiteit tegenover de krant.

Bij het bepalen of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn, kijken wegbeheerders naar het aantal gewonden dat is gevallen. Naar het aantal doden wordt niet gekeken omdat het hierbij om kleine aantallen gaat.