Accountant bedingt 370.000 voor burn-out

Een accountant die arbeidsongeschikt raakte door een burn-out heeft van zijn voormalige werkgever een schadevergoeding bedongen van 370.000 euro.

Het betreft volgens Bureau Beroepsziekten FNV, dat de accountant bijstond en het bedrag eind vorige week bekendmaakte, de hoogste schadevergoeding in een burn-outzaak waarmee de vakcentrale bemoeienis had.

De werkgever van de accountant werd in 2009 in hoger beroep door het gerechtshof Den Bosch aansprakelijk gesteld voor diens burn-outklachten. De accountant maakte bijna 25 jaar werkweken van zestig uur, met uitschieters naar tachtig uur. Op 52-jarige leeftijd werd hij in 1997 arbeidsongeschikt. Inmiddels is hij met pensioen.

Na jaren procederen besliste de rechter in 2009 dat de werkgever zijn ‘zorgplicht’ jegens de accountant had geschonden. „Dat was een belangrijke uitspraak”, aldus advocaat Govert Jan Knotter die de zaak namens het FNV-bureau voerde. „Het hof benadrukte dat een werkgever de risico’s van een min of meer permanente werkdruk niet zo maar kan afwentelen op een werknemer.”

Na de uitspraak van het hof rees tussen de ex-werkgever en de accountant onenigheid over de uitgangspunten van de schadevergoeding. Daarover werd opnieuw geprocedeerd, hetgeen begin dit jaar tot een schikking leidde. De verzekeraar van de werkgever heeft onlangs het laatste deel van de 370.000 euro uitbetaald, aldus directeur Marian Schaapman van Bureau Beroepszaken FNV. Het bedrag omvat 10.000 euro smartegeld en 360.000 euro compensatie voor inkomens- en pensioenschade en rente.

Het FNV-bureau spande voor cliënten met burn-outklachten de afgelopen twaalf jaar 146 procedures aan tegen werkgevers. Daarvan werden 60 zaken gewonnen en 37 verloren of gestopt. De rest (49 zaken) loopt nog.