Onder dun poolijs groeien algen

Het zeeijs rond de noordpool is zo dun geworden dat er voldoende licht doorheen dringt om algengroei mogelijk te maken. Een Amerikaanse expeditie vond vorig jaar een intense algengroei onder het eenjarig ijs bij de Beringstraat. Het weekblad Science heeft het nieuws donderdag online gezet.

Veel details over de vondst zijn er nog niet. De Amerikanen drongen begin juli 2011 met de ijsbreker Healy ten noorden van de Beringstraat diep het pakijs in voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering. Daarbij werd het zeewater continu bemonsterd op chemische samenstelling en aanwezigheid van algen. Tot hun verbazing werd onder het zeeijs een intense algengroei gevonden die zich tot wel 50 meter diepte voortzette. De aangetroffen algen waren overwegend diatomeeën van de geslachten Chaetoceros, Thalassiosira en Fragilariopsis. Vreemd genoeg lag de concentratie algen in plekken met open water vele malen lager. Op die plaatsen was de zuurstofconcentratie hoog, maar waren de voedingsstoffen voor algen uitgeput. De onderzoekers leiden eruit af dat ze er de resten zagen van de intense groei onder het zeeijs.

Dat voldoende licht door het lokale zeeijs kon doordringen om algengroei mogelijk te maken is in de eerste plaats te danken aan het feit dat het zeeijs er tegenwoordig dunner is dan vroeger. In juli 2011 varieerde het tussen 0,5 en 1,8 meter, vroeger lag dat op die plek tussen 2 en 4 meter. Zeker zo belangrijk is volgens de onderzoekers dat zich op veel plaatsen op het zeeijs poelen en poeltjes smeltwater hadden verzameld. In het zeewater onder het ijs met die poeltjes bleek de lichtintensiteit opmerkelijk hoog. Hier ontbreekt het sneeuwdek, waardoor het licht dieper kan doordringen.