'In Sri Lanka kwam ik nooit in korte broek'

Sanjeewa Herath, ingenieur in opleiding uit Sri Lanka, wist al lang dat hij zijn doctoraal wilde volgen in Noord-Amerika. Zijn specialiteit, draadloze communicatie, heeft een sterke reputatie in de Verenigde Staten en Canada, en universiteiten hebben er nauwe banden met het bedrijfsleven. „Het onderzoek in Noord-Amerika is erg goed”, zegt Herath, die sinds drie jaar werkt aan promotieonderzoek in elektrotechniek aan de universiteit McGill, in het Canadese Montreal. Hij richt zich op toekomstige standaarden voor draadloze communicatie. „Op mijn gebied is het in mijn land niet zo sterk als hier.” De 29-jarige Herath, die bouwkunde studeerde in Sri Lanka, bekeek verschillende universiteiten voor zijn doctoraat. Doorslaggevend was dat zijn adviseur bij zijn Mastersopleiding, die hij deed in Thailand, eveneens in Canada had gestudeerd. Hij had contacten. „De professoren kennen elkaar en weten waar ze aan werken. Er zijn professoren die erg sterk zijn op het gebied van draadloze communicatie, dus als je met een van hen kunt werken, is dat een heel goede ervaring.” Nadat zijn aanmelding was goedgekeurd door de faculteit, moest Herath financiering regelen om voor drie tot vijf jaar in Montreal te studeren. Dat lukte met beurzen uit het budget van zijn hoogleraar en een fonds van McGill voor doctoraalstudenten uit binnen- en buitenland. „Het mooie is dat zowel plaatselijke als internationale studenten in aanmerking komen”, zegt Herath. „Als je een goede achtergrond hebt in opleiding en onderzoek, kun je meedingen. Zo kan de universiteit de beste studenten aantrekken en diversiteit opbouwen.”

Herath schat dat 30 tot 50 procent van de postdoctorale studenten in zijn departement uit het buitenland komt. „Vergeleken met studenten uit Noord-Amerika heb ik geen moeite om de colleges bij te houden.” De grootste verschillen hebben te maken met cultuur. „Hier sta je bijna op gelijke voet met je professor. Waar ik vandaan kom, word je geacht respect te tonen en je goed te kleden. Ik kan daar niet in een korte broek naar college komen.”

    • Frank Kuin