Deeltijd-ww hielp niet - werkgever positief, werknemer niet

Bedrijven die tijdens de economische crisis van 2008 en 2009 gebruikmaakten van de deeltijd-ww of de bijzondere werktijdverkortingregeling (wtv) hebben het in de periode daarna niet beter gedaan dan bedrijven die de regelingen niet hebben gebruikt. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek in opdracht van het kabinet naar de effecten van de crisismaatregelen.

Bedrijven die hun overtollige werknemers tijdelijk in de ww stalden of hen tijdelijk korter lieten werken in ruil voor subsidie, hebben het volgens het onderzoek qua herstel van omzet en banenbehoud ‘niet wezenlijk beter gedaan dan bedrijven die de crisismaatregelen niet hebben gebruikt’, zo meldt persdienst Novum.

Begin 2009 concludeerde het Centraal Planbureau al in een rapport dat de deeltijd-ww maar een beperkte invloed heeft gehad op het verminderen van de stijging van de werkloosheid. In totaal werden de wtv en de deeltijd-ww voor 121.890 werknemers ingezet. Dat kostte bij elkaar 760 miljoen euro.

Werkgevers die aan de regelingen hebben deelgenomen, blijken wel positief over de effecten daarvan. Ze menen dat de deeltijd-ww en de wtv hebben bijgedragen aan behoud van werkgelegenheid, kennis en ervaring. Driekwart van hen denkt dat zij zonder de maatregelen meer mensen zouden hebben ontslagen. Werknemers zijn minder positief: slechts een derde denkt dat hun baan anders verloren was gegaan.