Correcties en aanvullingen

Gert van Langendonck

Bij het artikel De scheidslijn loopt door families (9 juni, pagina 18 en 19) ontbreekt de naam van de auteur. Dit is correspondent Gert van Langendonck. Hij was vorige week in Syrië.