ZET solutions

ZET bedacht de Z factuur: een systeem om facturen voor de gehele bouwketen te versturen, te ontvangen en te beheren. Vereenvoudigt het inkoopproces, zorgt voor projectbewaking en levert kosten- en tijdsbesparing op.