VictorMundi

De Victor Mundi Social Memory Game is een applicatie die online sociale netwerken importeert en categoriseert. De gebruiker leert spelenderwijs o.a. gezichten, namen, beroepen, interesses en verjaardagen uit het hoofd kennen.