VersionTwo

Bedacht ZOOOmeee INsite: een website voor loopbaanontwikkeling met toegang tot een slim cv, relevante assessments en persoonlijk leeradvies. Managers, coaches en docenten kunnen hier snel informatie genereren.