tik-tik

Tik-tik is een digitale ontmoetingsplaats waar medewerkers in de kinderopvang informatie en ervaringen uitwisselen met ouders. Zo kunnen mede-werkers ouders vertellen wat hun kind die dag heeft meegemaakt.