Secretaresse legde politie de fraude uit

Een advocate bedonderde haar klanten met vervalste beschikkingen. Haar man, PVV-Statenlid Jos van Hal Scheffer, hielp haar met de financiën. Volgens bekenden wist hij van de fraude.

Al in april had de deken van advocaten in Den Haag vragen gesteld aan Monique van H. Er waren vanuit haar advocatenkantoor Scheffer in Den Haag vreemd ogende brieven verstuurd. Klanten vertrouwden het niet. De deken besloot het uit te zoeken. Een week geleden informeerde hij het Openbaar Ministerie. Toen ging het snel.

Maandag gaf de advocate zichzelf aan bij de politie. Ze gaf er, volgens haar advocaat, toe juridische documenten te hebben vervalst. Daar zouden miljoenen mee zijn gemoeid.

De man van Monique van H. is Jos van Hal Scheffer, namens de PVV lid van de Provinciale Staten in Utrecht. Hij liet, volgens zijn fractievoorzitter, nog diezelfde dag weten zijn zetel te willen opgeven, „wegens troebele privéomstandigheden”.

De advocaat en het Statenlid trouwden zo’n tien jaar geleden. Betrokkenen zeggen dat Jos van Hal Scheffer van de fraude moet hebben geweten. Het advocatenkantoor is van zijn vrouw, maar hij liep er vaak rond, zou financiële zaken afhandelen en zich bezighouden met personeelszaken. Zelf zegt hij telefonisch: „Ik ben geen verdachte.” Verder wil hij niets over de kwestie zeggen.

De fraude zou al in 2010 plaats hebben gevonden. Er zouden beschikkingen zijn vervalst, brieven zijn verzonnen. In het eerste geval kwamen op het advocatenkantoor in Den Haag beschikkingen binnen van de rechtbank of van de Raad van State. Daarin stond dat een klant van het kantoor in een bepaalde rechtszaak circa 10.000 tot 15.000 euro moest storten in een depot van de rechtbank. Dat kwam vaker voor. Met het geld zou een onafhankelijke deskundige kunnen worden bekostigd.

Maar de advocate zou de beschikkingen, met hulp van haar secretaresse, hebben vervalst. Dat deed ze door de depotbedragen te verhogen, soms tot het tienvoudige. Het rekeningnummer van de rechtbank veranderde ze in het rekeningnummer van het eigen kantoor. De valse beschikkingen stuurde ze vervolgens door naar de klanten.

Maar soms werden brieven ook geheel verzonnen, zeggen betrokkenen. Dan kreeg een klant een geheel fictief verzoek om geld te storten, zogenaamd van een rechterlijk college.

In één geval zou een woningstichting zelfs om circa 3 miljoen euro zijn gevraagd. De woningstichting zou dat bedrag zonder navraag hebben betaald. Pas zeer recent gingen klanten vragen stellen. De vervalste brieven zien er onprofessioneel uit. Ze droegen niet het vaste logo van de rechtbank en hadden een ander lettertype.

Een van de gedupeerden is woningcorporatie Casade in Waalwijk, die achtduizend woningen beheert. Een woordvoerder zegt „nog niet” te weten hoeveel geld de woningcorporatie aan het kantoor heeft betaald, of voor hoeveel ze is benadeeld.

Advocatenkantoor Scheffer is een klein kantoor, maar het heeft een goede orderportefeuille, zegt een vriend van het echtpaar, de Utrechtse zelfstandig adviseur Rob van der Hilst. Monique van H. vroeg hem wel eens om advies, vertelt hij. Hij kwam een keer of vijf op haar kantoren in Den Haag en Amersfoort. Ze vroeg hem om voorzitter te worden van de klachtencommissie van haar kantoor. „Er was een verkennende bijeenkomst. Ik heb nooit klachten behandeld”, zegt hij. Hij is „op zijn zachtst gezegd stomverbaasd” over de fraude.

Op kantoor was een groot verloop van jong en onervaren personeel. De sfeer was er geheimzinnig, zeggen betrokkenen. Secretaresses zouden geen bankafschriften mogen openmaken. Medewerkers kregen soms maar delen van de dossiers in handen. Er zou een angstcultuur heersen. De secretaresse die in opdracht van de advocate mee zou hebben geholpen brieven en beschikkingen te vervalsen, zou op aandringen van de deken uiteindelijk hebben verklaard hoe de fraude in elkaar stak.

Een motief kan advocaat Theo Hiddema van Monique van H. niet geven. Of en hoeveel geld ze persoonlijk aan de mogelijke fraude zou hebben overgehouden is onduidelijk. Als na afloop van een rechtszaak de tegenpartij wordt veroordeeld tot het betalen van alle proceskosten, hoort de winnende partij het geld dat in depot is gestort, terug te krijgen.

Wellicht was het haar alleen om de rente te doen. „Als het inderdaad om miljoenenbedragen gaat kan zo’n rente interessant zijn”, zegt vriend Rob van der Hilst.

De politie heeft inmiddels het advocatenkantoor doorzocht, evenals de vrijstaande woning van het echtpaar. Er zijn goederen in beslag genomen. Vrijdag werd de voorlopige hechtenis van Monique van H. met twee weken verlengd. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek nog „in volle gang”.

    • Esther Rosenberg
    • Merel Thie