Psychiaters geweigerd in rechtszaal

Van de psychologen en psychiaters die de afgelopen twee jaar een bevoegdheid hebben aangevraagd om verdachten in strafzaken te onderzoeken, is 18 procent afgewezen. Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, dat de aanvragen beoordeelt, heeft de helft van hen op kwalitatieve gronden geweigerd. Dat zegt de voorzitter van het NRGD, John Coster van Voorhout. Zulke deskundigen worden in ongeveer een kwart van de ernstige strafzaken door de rechter geraadpleegd.

Deze zogeheten ‘rapporteurs Pro Justitia’ beoordelen of er een verband bestaat tussen delict en stoornis. Strafrechters nemen het advies over toerekeningsvatbaarheid meestal over. Ongeveer 5 procent van de adviezen komt uit op volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Dat resulteert doorgaans in verplichte opname in een inrichting en (volledige) strafvermindering. Coster zegt dat „over de volle breedte verbeterslagen” bij de rapporteurs nodig zijn. Er zijn 560 rapporteurs actief – de grootste groep externe deskundigen in het strafproces.

Wetenschap, pagina 6-7

    • Folkert Jensma