Onderzoekers moeten e-mails olieramp afstaan

Blusboten bij het brandende olieplatform in de Golf van Mexico in 2010. Foto AFP

Oceanografen in de Verenigde Staten hebben 3.000 vertrouwelijke e-mails met bijlagen over de olieramp in de Golf van Mexico afgestaan aan het Britse olieconcern BP. Dit is gebeurd op bevel van de rechter, in april, in een zaak van de Amerikaanse overheid tegen BP. Hoeveel miljarden aan schadeclaims het concern nu moet betalen, hangt mede af van de omvang van de oliepluim die door de wetenschappers is vastgesteld.

In een opiniestuk (Boston Globe, 3 juni) schrijven de oceanografen Christoffer Reddy en Richard Camilli van het Woods Hole Oceanographic Instituut (WHOI) in Massachussets (VS): ‘Als wetenschappers niet meer gegarandeerd vertrouwelijk informatie kunnen uitwisselen, zullen ze elkaar minder kritisch gaan bevragen’. Eerder moesten ze al 50.000 pagina’s aan documenten afstaan.

In april 2010 leidde de explosie op een boorplatform tot een ernstige olievervuiling doordat BP pas na drie maanden een lek kon dichten. Al meteen na de ramp begon een team wetenschappers onder leiding van Reddy en Camilli de oliepluim te volgen, op verzoek van de Amerikaanse overheid. De onderzoekers concludeerden dat er 54 miljoen olievaten zijn gelekt. Ze publiceerden deze getallen in bladen als Science, nadat ze met onderwaterspectrografie en door robots gestuurde duikboten 57.0000 chemische metingen hadden gedaan.

Advocaten van BP, zo voorspellen Reddy en Camilli, gaan nu de mails met half afgeschreven artikelen en onderlinge discussies verkeerd interpreteren en gebruiken om zwakheden in de meetmethoden aan te tonen. De bijlagen over meettechnieken kan BP gebruiken om deze zelf te ontwikkelen.

De oceanografen hebben veel bijval gekregen, maar milieukundige Roger Pielke (Universiteit van Colorado) vindt dat rechters in belangrijke kwesties onderzoekers wel mogen dwingen hun correspondentie openbaar te maken. ‘Goed bediscussieerde bevindingen die in peer reviewed tijdschriften zijn gepubliceerd, zal men echt niet meer ter discussie stellen’, schrijft hij in zijn blog.

    • Marianne Heselmans