Kiestra

Total Lab Automation van Kiestra is een systeem voor laboratoria in ziekenhuizen dat bloed- en weefselmonsters snel, betrouwbaar en goedkoop analyseert. Via de dataloggingtechniek traceert het systeem alle onderzochte monsters.