Juryrapport

Vernieuwen, daar gaat het om in deze bijlage. Al zeven jaar zoekt de jury van de mkb innovatie top 100 ondernemers die het werkwoord innoveren in de praktijk brengen. Ondernemers die geïnspireerd werken aan slimme ideeën en praktische toepassingen waarmee nieuwe markten worden aangeboord en nieuwe omzet wordt gegenereerd.

Aan inspiratie ontbreekt het niet. Het aantal inzendingen lag dit jaar 25 procent hoger dan vorig jaar. De jury is erg verheugd dat ondernemers ook in tijden van crisis de energie kunnen opbrengen om te innoveren.

Maar er is ook kritiek van onze kant: de gemiddelde kwaliteit van de inzendingen was helaas minder dan voorgaande jaren. Met name de beschrijving en en de presentatie van de innovaties lieten te wensen over. Te vaak was er te veel oog voor de beschrijving van het product en te weinig aandacht voor het belang en het nut voor de gebruiker. Sommige nominaties waren in vakjargon opgesteld. We begrijpen dat innoveren ingewikkeld is, maar een goed idee moet niet worden verborgen in geheimtaal.

De jury heeft bij de beoordelingen dit jaar veel aandacht geschonken aan de impact voor de sector en de samenleving, de originaliteit, maar ook aan de verkrijgbaarheid, de gerealiseerde omzet en in mindere mate aan de bescherming van de ingediende innovaties. Het verkrijgen van octrooien is een vorm van protectie. Maar door een snelle marktintroductie en strategische samenwerking met partners in de keten kan ook een voorsprong worden gerealiseerd.

Innoveren is vaak gestoeld op samenwerking in ketens met leveranciers, kennisinstellingen, afnemers en/of concu-collega’s. Het is daarom opvallend dat in meer dan 60 procent van de innovaties uit de mkb innovatie top 100 minimaal twee ondernemingen of instellingen betrokken zijn.

Na een lange reeks beoordelingen, te beginnen met expertpanels en aanvullend onderzoek van NL Octrooicentrum, heeft de jury het oordeel over de volgorde mogen geven.

Over de nummer 1 was geen discussie. Ojah uit Ochten kan met zijn vleesvervanger Beeter qua smaak al glansrijk concurreren met echt vlees. Zelfs experts proeven soms geen verschil. En dat betekent ook een duurzame doorbraak.

De HeatMatrix Group uit Rotterdam is een jonge, veelbelovende onderneming die de nieuwe economie aanjaagt met duurzame innovaties: warmtewisselaars van kunststof voor de terugwinning van restwarmte uit industriële rookgassen. En I.C.Y uit Lemmer heeft niet alleen een slimme thermostaat ontwikkeld, maar laat zien dat kleine bedrijven met slimme en flexibele toepassingen ook een interessante marktpartij kunnen zijn voor een energieleverancier. De jury was ook onder de indruk van de businesscase die TG Lining uit Heiloo laat zien met voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Een innovatie is immers pas geslaagd als er een goede boterham mee verdiend kan worden. En dat lukt TG Lining heel goed. Tot slot toont Verum Software Technologies uit Waalre aan hoe essentieel ICT is voor alle ondernemingen en sectoren. Met de innovatie ASD:Suite kan sneller en goedkoper complexe software worden ontwikkeld. Ook een doorbraak.

De jury is ervan overtuigd dat deze ondernemingen voor nieuwe omzet en werkgelegenheid kunnen zorgen. Innovatie is de reddingsboei voor onze economie. Stil blijven staan is geen optie!

Andere juryleden in 2012: Joris Craandijk, Ruud Koornstra, Scarlett Kwekkeboom-Janse, Jan Meeus en Bart Stomphorst

    • Alexander Rinnooy Kan