Enki Energy

De Swillgaster van Enki Energy is een vergister voor restaurantafval, die door de inwerking van micro-organismen organisch materiaal omzet naar biogas. Hierbij ontstaan restwater en vaste reststof. Die zijn in te zetten als meststoffen.