Brieven

De bevolking is geen voorstander van Europa

In het interview met Jean-Claude Trichet (NRC Handelsblad, 2 juni) lezen we: „Alleen een verenigd Europa kan zich staande houden, denkt Trichet. Dat weet de bevolking ook. Dat maakt Trichet op uit de peiling van Pew. Hij vindt het dan ook noodzakelijk en gelegitimeerd dat de Europese instellingen sterker worden.”

Uit het rapport van Pew komt echter een geheel ander beeld naar voren. In dit raport lezen we in de inleiding: European Unity in Trouble, Deepening Gloom, Little Faith in Leaders or Policies. In Hoofdstuk 1: Widespread Dissatisfaction, Economic Gloom, Pessimism About the Future. In Hoofdstuk 2: Most Say Economic Integration Has Weakened the Economy, Questioning EU Membership en Erosion of EU Support.

Verderop in het artikel staat: „Hij moet wel geloven dat de Europese bevolking voorstander is van verdere overheveling van macht naar Europa.” Hij kan dat natuurlijk geloven en hopen, maar als je het rapport leest, ontstaat er toch een geheel ander beeld.

Nicolaas Vroom

Schilde, Belgie

Neem maatregelen tegen ontucht vrijwilliger

Een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer gaat bij een andere club weer met kinderen aan de slag (NRC Handelsblad, 2 juni). Het gevoel van kwaadheid en onmacht dat een aantal bestuursleden van vrijwilligersorganisaties in het artikel uit, herkennen wij maar al te zeer. Precies dat gevoel was voor de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) al enkele jaren geleden de reden om de moeizame weg richting onder andere een registratielijst in te slaan. Maar we beperken ons daar niet toe. Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties nu al zelf actie ondernemen.

Het artikel haalt een bestuurslid aan dat aangeeft dat er geen enkele manier is waarop hij had kunnen checken of deze vrijwilliger eerder de fout in is gegaan. Dat is niet helemaal correct. Iemand die is veroordeeld voor ontucht, krijgt namelijk geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) om met kinderen te werken. Het aanvragen van een VOG is een stuk makkelijker geworden, door de invoering van een digitale aanvraag. De VOG is bovendien voor een deel van de vrijwilligersorganisaties die met of voor minderjarigen werken gratis sinds 1 januari 2012. Alle reden om hiermee te gaan werken.

Maar zowel de registratielijst als de VOG gaat over het verleden en deze middelen kunnen dus niet alle leed voorkomen. Wat elke vrijwilligersorganisatie wel kan doen, is het treffen van preventieve maatregelen. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Ga een goed gesprek aan bij de start van een vrijwilliger. Werk aan een cultuur waarbij je elkaar op grensoverschrijdend gedrag aanspreekt. Ga actief na welke risico’s er bij activiteiten en accommodaties zijn. Mensen die ontucht plegen met kinderen zetten over het algemeen eerst een heleboel kleine stapjes op weg naar het misbruik. Ze hebben erg veel aandacht voor juist één bepaald kwetsbaar kind, ze dringen net wat te veel in het privéleven van kinderen door, ze nodigen kinderen uit buiten het clubverband, ze raken kinderen net meer aan dan nodig.

Vereniging NOV werkt al sinds enkele jaren met het stappenplan In veilige handen. Een onderdeel daarvan is het langzame en zorgvuldige proces van de oprichting van een registratielijst en tuchtcollege, maar vrijwilligersorganisaties kunnen dus veel meer stappen zetten om hun organisatie veiliger te maken.

Fedde Boersma

Bestuurdlid Vereniging NOV

Saskia Daru

Projectleider In veilige handen

    • Nicolaas Vroom
    • Fedde Boersma
    • Saskia Daru