Amulet

None

Ecotanker Amulet is een duurzaam binnenvaartschip dat een minimale hoeveelheid CO2 en stikstofoxide uitstoot. Gebruikt een slim Power Management Systeem en heeft een manier van voortstuwen die energie efficiënter gebruikt.