RVZ adviseert Nederlanders te gaan sparen voor zorg op oude dag

Nederlanders moeten zelf gaan sparen voor zorg op hun oude dag, en deze ook zoveel mogelijk zelf gaan organiseren. Volgens de Raad voor Volksgezondheid & Zorg zijn de zorgkosten binnen enkele tientallen jaren niet meer te dekken door de overheid.

De RVZ zegt in een adviesrapport dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor de ouderen van de toekomst. De stijgende kosten moeten gedekt worden door zelf te sparen of nieuwe verzekeringsvormen aan te gaan. Alleen ouderen bij wie de nood het hoogst is blijven bekostigd uit het basispakket.

“Het belangrijkste is dat mensen na gaan denken hoe zij het later willen hebben. Dat soort dingen kunnen dan in een zorgverklaring vastgelegd worden”, lichtte RVZ-voorzitter Rien Meijerink vrijdag toe op Radio 1. De RVZ maakt onderscheid in ‘redzame’ en ‘niet-redzame’ ouderen. “Die redzame ouderen moeten zichzelf kunnen redden, voor de andere mensen blijven de huidige regelingen van kracht”, aldus Meijerink.

Om de verzorgingstehuizen te ontlasten zullen ouderen ook zolang mogelijk aan huis zorg krijgen. De RVZ stelt voor dat nieuwe woon-zorg-vormen worden bedacht waarbij de huisarts een centrale, coördinerende rol speelt.