Jeugdzorg grijpt in bij te dikke kinderen

De kinderbescherming heeft in februari drie kinderen uit één gezin onder toezicht gesteld van een voogd van jeugdzorg omdat ze veel te dik zijn. Het ernstige overgewicht zou hun ontwikkeling bedreigen. De ouders gingen tegen de beslissing in beroep bij het gerechtshof, maar de kinderbescherming kreeg gelijk. Voorzover bekend is het de eerste keer dat kinderen onder toezicht zijn gesteld wegens obesitas.

Remy Hirasing, hoogleraar kindergeneeskunde aan de VU, reageert: „De ouders moeten echt gemotiveerd zijn om de levensstijl van de kinderen te veranderen, anders werkt een afvalprogramma niet.” Kinderarts Marian Sanders (Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam): „Een succesvolle behandeling betekent met ouders én kinderen praten. Heel soms lukt dit niet. In uitzonderlijke gevallen zou je daar een dergelijke maatregel voor kunnen gebruiken.”

Volgens advocaat G. Ontas van het gezin begrijpen de ouders dat de kinderen moeten afvallen maar voelen ze zich misleid. De moeder vroeg hulp aan een vrijwilliger, in gebrekkig Nederlands. De vrijwilliger schakelde prompt jeugdzorg in.

De kinderbescherming zegt in een reactie dat ze niet alle kinderen met obesitas onder toezicht gaat stellen. „Alleen als de ouders vrijwillige hulp weigeren en de problemen zo groot zijn dat de ontwikkeling van het kind bedreigd of geblokkeerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als ouders hun kind verwaarlozen, mishandelen of seksueel misbruiken. Maar ook bij obesitas.”

    • Folkert Jensma
    • Frederiek Weeda