Brieven

Van de Capellen was geen populist, dat was Oranje

Het is goed te lezen dat Thierry Baudet positief schrijft over een progressief Nederlands politicus uit het verleden: Joan Derk van de Capellen (Opinie, 1 juni). Maar het is zuur dat hij hem uiteindelijk afserveert als een populist, wat de man absoluut niet was. Als elitaire burgeraristocraat was hij fel tegenstander van het populisme, waarvan juist de Oranjes tijdens de Republiek de belangrijkste vertegenwoordigers waren. Van de moorden op Johan van Oldebarneveldt en de gebroeders De Wit in de jonge zeventiende eeuw tot de staatsgreep van 1787 zijn het de Oranjes geweest die, naar hun believen, ‘het volk’ opzweepten tegen de gevestigde Republikeinse orde.

Amsterdam

Compromissen SP gaan in tegen principes partij

De heer Janssen (SP, Zuid-Holland) stelt dat meebesturen het sluiten van compromissen betekent (NRC Handelsblad, 1 juni).Dat klopt. Maar als een partij die zich zo lang deskundig en volhardend profileert tegen een nieuwe weg – die het dorp Voorschoten splijt, de leefomgeving van omwonenden ernstig aantast, zeventig huizen en ook bedrijven doet afbreken, en de polders en het groen vernietigt terwijl er een veel milieuvriendelijker en breder gedragen alternatief voorhanden is – dan toch, eenmaal deel van het college, kiest voor deze weg, is dat een draai die moeilijk uit te leggen valt.

Zeker aan die mensen, waaronder veel jongeren, die vorig jaar op de SP hebben gestemd omdat dit de beste keuze leek te zijn tegen de RijnlandRoute. Vol woede en ongeloof hebben zij deze draai zien gebeuren. Velen zullen niet meer stemmen.

Meebesturen betekent inderdaad het sluiten van compromissen, maar het verlaten van principiële uitgangspunten tast de geloofwaardigheid van de politiek aan.

Fractievoorzitter van GroenLinks Voorschoten

Fractievoorzitter van GroenLinks Leiden

Urenco loost kernafval niet

Prins Willem Alexander zal 7 juni de recente uitbreiding van Urenco in Almelo openen. Dit inspireerde de heer Henk Lammers uit Almelo tot een brief (Opinie, 1 juni).

Onterecht wordt verarmd uranium door hem achteloos bestempeld als „kernafval” (een Greenpeacemythe). Een gram verarmd uranium is, evenals een gram natuurlijk of hoogverrijkt uranium, goed voor evenveel winbare energie als drie ton steenkool. Al het verarmde uranium en uit gebruikte splijtstof teruggewonnen uranium tezamen is goed voor honderd keer zoveel energie als er tot dusverre is vrijgemaakt in de huidige kerncentrales. Mag zoiets ‘afval’ worden genoemd?

Verarmd uranium wordt bewaard in de vorm van uraniumoxide. Het is zeer zwak radioactief en de suggestie dat het gevaarlijk zou kunnen zijn voor Almelo’s burgers is dan ook totaal misplaatst.

Pertinent onwaar is de bewering dat er Nederlands kernafval naar Rusland wordt getransporteerd en aldaar gedumpt. Er werd en wordt geen Nederlands kernafval in welk land dan ook ‘gedumpt’. Urenco had ‘half verarmd’ uranium in voorraad, maar een Russische verrijker kon dat relatief goedkoop verder verarmen door er een fractie uit te winnen. Deze fractie werd aan Urenco teruggeleverd en het verder verarmde uranium – dus geen ‘kernafval’ – werd overgedragen aan de Russen. Nu heeft Urenco zijn verrijkingscapaciteit uitgebreid en zal het zelf het verder verarmen voor zijn rekening nemen. Het verder verarmde uranium blijft dan in eigendom van Urenco.

Boskoop

    • Arie C. de Goederen
    • Henkjan van Vliet
    • Monique Lamers
    • Pieter Kos