Bezoek aan Israël beloont een verwend kind

Deze week ging een zware Nederlandse delegatie naar Israël. De laatste debriefing van minister Rosenthal, stelt Ghada Zeidan. Ze zet haar hoop op een nieuw kabinet.

Ondanks het demissionaire karakter van het kabinet-Rutte is er deze week een sterke delegatie vertrokken naar Israël om de relaties tussen de beide landen naar een hoger niveau te tillen. Tijdens het bezoek zijn wederom de intenties uitgesproken de samenwerkingsraad tussen beide landen op te richten.

Onze bijzondere ‘onopgeefbare’ relatie met de staat Israël zou bekroond moeten worden met de oprichting van een samenwerkingsraad tussen beide landen. Dat het nu niet meer gedoogde zittend kabinet hard werkte aan het vastleggen van een onvoorwaardelijk gedoogbeleid ten aanzien van alles waar Israël voor staat, was de laatste twee jaar schrijnend duidelijk. Het bezoek lijkt op een beloning van slecht gedrag van een verwend kind. De samenwerkingsraad die Israël voor Nederland tot een quasi-EU-land promoveert, was van begin af aan controversieel. Vanwege de demissionaire status van het kabinet staan deze plannen voorlopig in de ijskast. Dat betekent dat de beslissing hierover de verantwoordelijkheid zal zijn van een volgend kabinet.

Maar ook na het vertrek van de PVV uit het Catshuis hebben Israëls aartsvrienden de moed niet opgegeven. De minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, en minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, gingen deze week bij premier Netanyahu op de koffie. Met in hun kielzog een enorme handelsdelegatie. Als laatste bewijs van de Nederlandse loyaliteit aan Israël heeft men premier Netanyahu gerust willen stellen over de intentie van Nederland om door te gaan met de samenwerkingsraad, ook na de verkiezingen. Het belang van regelmatig overleg tussen Nederland en Israël over het buitenlands beleid werd nog eens benadrukt. Er werd gesproken over samenwerking op het gebied van handel en technologie. Netanyahu heeft ongetwijfeld zijn dank geuit voor de steun van dit kabinet tegen de Europese consensus in.

Door de val van het kabinet-Rutte dreigt Israël een grote vriend te verliezen, met de nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht. De onvoorwaardelijke steun van Nederland waarop Israël kon rekenen in internationaal en EU-verband zou weleens kunnen komen te vervallen als we de opiniepeilingen bekijken.

Nederland heeft in minder dan twee jaar een nieuwe reputatie gevestigd. Wij zijn de beste blokkade van elke, zelfs voorzichtige kritiek op de mensenrechten schendingen, kolonisatie- en bezettingspolitiek van Israël. De heer Rosenthal heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan om Nederland buiten de Europese consensus over het conflict in het Midden-Oosten te manoeuvreren. Keer op keer is hij erin geslaagd de irritatie op te wekken van zijn EU-collega’s. Dat hij daardoor Nederlandse belangen op de tocht zette schijnt hem niet te deren. Onvoorwaardelijke steun aan Israël zag hij als de missie van zijn politieke carrière, koste wat kost. Het bezoek aan Tel Aviv kan dan ook worden gezien als een debriefing over steun van Nederland aan Israël. Ook hij rekent zeker op een bedankje.

En we kwamen niet met lege handen. Verhagen wilde ook graag mee en nam een stevige handelsdelegatie mee naar Israël. Die bestond uit zeventig ondernemers actief in (duurzame) energie, water, hightech, agrofood en logistiek. Het economisch belang staat zeker in deze tijden voorop. Vanwege al die economische kansen en belangen zullen de gevolgen voor de Palestijnen van de bezetting, kolonisatie en landroof van hun gebied de delegatie even ‘ontgaan’.

In de agenda van de heer Rosenthal is er één gaatje voor de Palestijnen. Een bezoek aan de Allenby Bridge, die sinds de luchthaven van Tel Aviv is gesloten voor Palestijnen hun enige grensovergang is. Daar schudt onze demissionaire minister de hand van de Palestijnse premier Salaam Fayad. Met in de andere een cadeau: twee veiligheidscanners om aan de brug de kwaliteit van de veiligheidscheck te verbeteren. Dit is de Nederlandse bijdrage aan een duurzame rechtvaardige vrede en veiligheid in het Midden Oosten.

Onder de gedoogsteun van de PVV, met een de facto zionistische minister van Buitenlandse Zaken, kwam Nederland in een wurggreep. Israël was de enige buitenlandse staat die in het regeerakkoord werd genoemd. In september gaat Nederland naar de stembus. Het is zeer de vraag of de liefde voor Israël ook in het volgende regeerakkoord zal worden beleden.

Of dat de kiezer zich daadwerkelijk zal uitspreken voor de noodzaak van de handhaving van universele mensenrechten voor duurzame vrede, ook tussen de Israëliërs en de Palestijnen, is mogelijk.

Na al meer dan 65 jaar bezetting en grootschalige schending van het internationale recht snakken wij Palestijnen naar een regering die vindt dat niemand boven de wet en internationale verdragen staat, ook Israël niet. Een regering die haar internationale verantwoordelijkheid neemt. Te beginnen tegenover haar Europese partners. Een regering die zich niet laat leiden door selectieve verontwaardiging en durft de oorzaak van het onrecht aan de kaak te stellen. En daarnaar wil handelen.

Voor alle partijen in het Midden Oosten zijn de huidige opiniepeilingen goed nieuws. De huidige regering lijkt niet voor herhaling vatbaar!

Ghada Zeidan is voorzitter van Palestine Link.

    • Ghada Zeidan