Weinig animo voor de pabo

De belangstelling voor het vak van leraar in het basisonderwijs neemt af. Nog geen 9.000 studenten hebben zich aangemeld voor een lerarenopleiding of pabo voor het komende studiejaar. Vorig jaar lag het aantal aanmeldingen nog boven de 10.000. In geen enkele andere sector is de daling zo groot, stelt de koepelorganisatie in het hoger onderwijs, de HBO-raad. Het basisonderwijs maakt zich zorgen over de afnemende interesse. Door de vergrijzing dreigt een lerarentekort dat de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt, aldus de koepelorganisatie in het basisonderwijs, de PO-raad. NRC