Wanneer wordt er een tropenrooster ingesteld?

Met de hoge temperaturen van vorige week vraagt Rick Fiere uit Dorst zich af: wanneer hoef je niet naar school of werk vanwege de warmte?

In het onderwijs zijn geen vaste regels voor een tropenrooster, zegt woordvoerder Odie Geerligs van het ministerie van Onderwijs. Als de temperatuur boven de 30 komt, moeten er maatregelen worden getroffen. „Het schoolbestuur kan dan naar eigen inzicht besluiten om een tropenrooster in te stellen bij extreem warm zomerweer.” Daarbij komen leerlingen vroeg op de dag naar school, als het nog koel is, en mogen ze op tijd weer naar huis. Maar het minimum aantal lesuren mag niet in gevaar komen. Voor de basisschool zijn dat 7520 uren, verspreid over acht jaar.

Op de werkvloer zijn de regels wat duidelijker. Tonny Dijkhuizen, woordvoerder van Abvakabo FNV: „In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn alle regels over omstandigheden op het werk vastgelegd, ook wat de maximumtemperatuur betreft.” In dat besluit staat dat er wat moet gebeuren als het zó warm is dat de gezondheid van de werknemers wordt geschaad. Om te bepalen hoe hoog die temperatuur is, is een speciale index ingesteld: de zogeheten Predicted Mean Vote-index.

De PMV-index is de uitkomst van een ingewikkelde berekening, waarin waarden als warmte van de kleding, intensiviteit van de werkzaamheden, luchttemperatuur en luchtvochtigheid zijn meegenomen. De uitkomst van die berekening is de maximale temperatuur voor de werkplek. Bij zittend kantoorwerk mag het niet warmer zijn dan 30 graden, bij licht werk is de maximum temperatuur 28 graden. Voor mensen die ‘intensief’ of ‘zwaar intensief ’ werk verrichten mag de temperatuur op de werkplek niet boven respectievelijk 26 en 25 graden stijgen.

Als het 26 graden is op de werkvloer, is er sowieso sprake van extra belasting. Dan moeten werkgevers denken aan koele ruimtes om in te pauzeren of een soort tropenrooster, waarbij de werktijd wordt verkort. En wie bepaalt er wat er precies moet gebeuren? Dijkhuizen: „We hebben daar afspraken over gemaakt met de ondernemingsraden van bedrijven.”

Ook een vraag voor deze rubriek? Mail naar vraag@nrc.nl

    • Martine Huijbregts