PvdA-verkiezingsprogramma: investeren in plaats van bezuinigen

Diederik Samsom presenteerde vanmiddag in Den Haag het verkiezingsprogramma van de PvdA. Foto Hollandse Hoogte / Evert-Jan Daniels

Nu investeren in plaats van de economie kapot bezuinigen. Dat is de boodschap uit het het verkiezingsprogramma dat de PvdA vanmiddag heeft gepresenteerd. De partij wil een toptarief van zestig procent voor de hoogste inkomens, honderden miljoenen investeren in de kenniseconomie en inkomensafhankelijke premies in de zorg.

In het programma ‘Nederland Sterker en Socialer’ belooft de partij hervormingen op de woningmarkt, arbeidsmarkt en op het gebied van belastingen. Veel bezuinigen in deze moeilijke economische tijden vindt de partij onverstandig. De PvdA wil bezuinigen realiseren “die in aard en tempo de economische groei in de komende jaren niet schaden en waarmee de lasten van de crisis eerlijk worden verdeeld”.

PvdA blijft tegen forenzenbelasting en btw-verhoging

De PvdA keert zich in het programma tegen een aantal maatregelen uit het Lenteakkoord, zoals de forenzenbelasting en het verhogen van de BTW. De partij is tegen een hogere BTW omdat het de economie zou schaden. “Want meer koopkracht, is meer groei en meer werkgelegenheid”. De PvdA zegt zich niet te willen “blindstaren op een incidenteel begrotingsevenwicht in 2013″, maar wil met maatregelen op de lange termijn in 2017 een evenwicht op de begroting realiseren.

Op het gebied van de woningmarkt wil de PvdA de overdrachtsbelasting voor starters per direct afschaffen. Huizenbezitters mogen de kosten van renovatie en isolatie van hun huis aftrekken van de belasting, wat de bouw in Nederland volgens de partij weer aanjaagt. De hypotheekrenteaftrek moet van de partij worden beperken tot dertig procent voor iedereen en geldt alleen over het bedrag van de gemiddelde woningprijs.

AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 in 2025

Om banengroei in Nederland te bevorderen wil de PvdA voor 200 miljoen euro aan fiscale maatregelen nemen voor bedrijven. Zo wil de PvdA een Nationale Investeringsbank voor het Midden- en Klein Bedrijf oprichten, die voor honderden miljoenen aan extra kredieten krijgt. De PvdA wil ook de AOW-leeftijd verhogen, maar in een rustig tempo: in 2017 gaat de AOW-leeftijd met een half jaar omhoog, in 2020 weer met een half jaar en in 2025 vervolgens naar 67 jaar.

De PvdA wil niet bezuinigen op het onderwijs, maar juist honderden miljoenen investeren in de kenniseconomie. Ook moeten de lerarensalarissen als het aan de partij ligt omhoog. Het collegegeld voor technische studies verdwijnt.

‘Samsom zet zich duidelijk af tegen Rutte’

PvdA-leider Samsom zette zich bij de presentatie van het programma fel af tegen Rutte, zegt onze politiek redacteur Erik van der Walle, die bij de presentatie van vanmiddag aanwezig was:

“Samsom zegt dat Rutte Nederland naar de afgrond brengt met zijn ‘begrotingsobsessie’. De PvdA vindt dat je in tijden van crisis niet moet bezuinigen, maar moet werken aan hervormingen en bijvoorbeeld het bedrijfsleven nieuwe prikkels moet geven. Er staan weinig verrassende maatregelen in het PvdA-programma, het borduurt vooral vootr op het actieprogramma dat Samsom bij zijn aantreden als partijleider al heeft gepresenteerd.”