Brieven

Kuikentjes van net 20 jaar beslissen over mijn baan

Deze week zijn in Amsterdam een aantal uitzendbureaus besmeurd met verf door een aantal actievoerders uit onvrede over de slechte positie van flexwerkers. Ik kan me de frustratie voorstellen.

De huidige uitzendbureaus bemiddelen uitsluitend in het belang van de werkgevers, ten koste van de uitzendkracht. Helaas kun je niet om de uitzendbureaus heen als je een baan wil vinden. Daarmee wordt je toekomst in de handen gelegd van pas afgestudeerde intercedentes met HBO of een universitaire opleiding die zelf het babyvet nog op de wangen hebben en die uitsluitend bemiddelen voor eigen club en geloof. Dat wil zeggen hoog opgeleid, omdat ze zelf hoog opgeleid zijn, en jong omdat ze zelf jong zijn.

Het is frustrerend om als man van 46 jaar afgewezen te worden door een kuikentje van net 20 omdat je te weinig ervaring hebt met je 25 jaar arbeidsverleden. En als je eens een baantje op een fabriek hebt gehad, denken ze dat je niets anders meer kan, ook niet als je intussen een cursus boekhouden op HBO-niveau hebt gehaald, en ben je gedoemd de rest van je dagen op de fabriek te werken. Uitzendbureaus hebben in die zin een remmende werking op de innovatie en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het wordt tijd dat er eens vakbekwaamheidseisen aan de intercedentes worden gesteld net als in andere branches gebruikelijk is.

Amsterdam

Politie lapt onschuldigen erbij voor het resultaat

Met een ‘gerechtelijke dwaling’ werd vanouds een te goeder trouw gemaakte vergissing binnen het gerechtelijk apparaat aangeduid. De zaak van de zes waarschijnlijk ten onrechte veroordeelden, waarbij deze term wordt gebruikt, laat echter andermaal iets geheel anders zien dan een dwaling: een OM, maar vooral een politie, die als het hun uitkomt ontlastende bewijzen verdonkeremaant en verdachten voorziet van ‘daderkennis’ en hen welhaast dwingt tot bekentenissen. Dit is een veel verontrustender tendens dan de beruchte kokervisie. Dit is welbewust onschuldigen erbij lappen om ‘resultaat te boeken’.

Voor de rechtsstaat en voor de onschuldige burger is dit een onduldbare schending van de wet en van het recht, die, om aan te duiden van welke kant de bedreiging komt – een kant van wie men juist bescherming verwacht – beter met ‘politionele actie’ kan worden aangeduid.

Wateringen

Boom laten kappen in Rotterdam kost een fortuin

In onze tuin staat een dode beuk, helaas nu het tweede jaar zonder bladeren. Informatie bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek leerde dat voor verwijdering een vergunning moet worden aangevraagd. Dat heb ik keurig via internet gedaan. Enige tijd later ontving ik een bevestigingsbrief dat de aanvraag in behandeling is genomen met een bijlage met de diverse tarieven. Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor het kappen van één dode boom rekent de gemeente Rotterdam 738 euro. Daarop heb ik telefonisch en via email laten weten af te zien van de aanvraag om financiële redenen. Toch ontving ik zojuist de vergunning en zal ik 738 euro moeten betalen. De behandelende ambtenaar van de afdeling omgevingsvergunning is het met mijn bezwaar eens, maar kan er helemaal niets aan doen. Op internet heb ik het tarief voor een zelfde vergunning opgezocht bij andere gemeentes :

Leiden: 40,40 euro

Dordrecht: gratis

Amsterdam: 142 euro

Het tarief dat de gemeente Rotterdam rekent mist elk verband met de te verrichten werkzaamheden. Het is alsof je bij de bakker om een brood vraagt, die legt het op de toonbank en vraagt dan 70 euro. Dit werkt burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand. Wethouder Karakus (PvdA) heeft dit tarief eind 2011 ingevoerd. Heeft U een boom in uw tuin? Wees gewaarschuwd. Als deze dood gaat kost het een maand AOW.

Rotterdam

Die elektrische auto is zo schoon helemaal niet

Anders dan algemeen gedacht wordt, veroorzaken elektrische auto’s wel degelijk een flinke CO2-uitstoot. Misschien wel meer dan auto’s op benzine of diesel. De elektriciteit wordt namelijk opgewekt door in centrales fossiele brandstoffen te stoken en de kooldioxide gaat deels of helemaal de lucht in. Dat is de realiteit van nu. Als we met zijn allen elektrisch gaan rijden, dan stijgt de vraag naar elektriciteit in Nederland met honderden procenten. Er is geen plan om deze extra elektriciteit milieuvriendelijk op te wekken. Realistisch is het om aan te nemen dat deze elektriciteit uit nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven zal komen.

Asten

    • O.L.E. Jongmans
    • Dirk Richters
    • Fred Renkema
    • Theo Knoops