Weinig animo voor pabo

De belangstelling voor het vak van leraar in het basisonderwijs neemt af. Nog geen negenduizend studenten hebben zich tot dusver aangemeld voor een lerarenopleiding of pabo voor het komende studiejaar. Vorig jaar lag het aantal aanmeldingen nog boven de tienduizend. In geen enkele andere sector is de daling zo groot, stelt de koepelorganisatie in het hoger onderwijs, de HBO-raad. De inschrijvingstermijn sluit op 1 oktober.

Het basisonderwijs maakt zich zorgen over de afnemende interesse. Door de vergrijzing dreigt een lerarentekort dat de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt, zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie in het basisonderwijs, de PO-raad. „Over drie à vier jaar begint de grote uittocht. Die openvallende plekken moeten wel worden opgevangen.”

Het geringe salaris schrikt studenten af, vermoedt de PO-raad. „Leraren staan al sinds 2009 op de nullijn en de komende jaren dreigt dat zo te blijven. Dat spreekt natuurlijk niet aan.” Ook de strengere selectie, met extra taal- en rekentoetsen als toelatingseis, zou een verklaring kunnen zijn voor de afnemende belangstelling onder aankomende studenten.

Het aantal studenten dat zich dit jaar heeft aangemeld voor een hbo-studie is gestegen ten opzichte van vorig jaar, van bijna 89.000 naar ruim 91.000. Vooral agrarische opleidingen blijken in trek te zijn en noteerden een stijging van 10,5 procentpunt. Ook bij economische en kunstopleidingen nam het aantal inschrijvingen toe.