VU: één op tien ouderen ondervoed

Op een afdeling van het woonzorgcentrum de Annenborch wordt er soep rondgebracht. Foto Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Van de thuiswonende 65-plussers in Nederland is zeker tien procent ondervoed, meldt de NOS. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Voor het eerst is ondervoeding bij ouderen in kaart gebracht.

Het percentage ondervoede ouderen ligt bij ouderen die thuiszorg ontvangen nog hoger, op 35 procent.

Volgens het onderzoek is een oudere ondervoed als deze in het afgelopen jaar meer dan vier kilo is afgevallen, vermoeidheids- en hongerverschijnselen vertoont. Als de diagnose van ondervoeding is gesteld komt een diëtist langs, die een schema instelt om de oudere weer op gewicht te brengen.

‘Ouderen die thuiszorg ontvangen vaker ondervoed’

Hoogleraar Marjolein Visser van zegt tegenover NOS.nl dat ze de percentages hoog vindt en wil dat er meer gedaan wordt om ondervoeding tegen te gaan. Visser zegt ook dat het logisch is dat ouderen die thuiszorg ontvangen vaker ondervoed zijn:

“Het is een kwetsbare groep. Die ouderen zijn vaak chronisch ziek of ze hebben psychische problemen waardoor ze te weinig eten.”

Als redenen voor ondervoeding noemt Visser een depressie of rouwverwerking, maar ook dat ouderen pijn bij het eten kunnen hebben vanwege een slechtzittend kunstgebit.

‘Percentage ondervoede ouderen in ziekenhuizen en verpleeghuizen hoger’

Volgens Visser ligt het percentage ondervoede ouderen in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen hoger, namelijk tussen de 18 en 33 procent:

“Relatief is het probleem in instellingen dus groter, maar in absolute getallen niet. 95 procent van de ouderen woont namelijk thuis.”

    • Judith Laanen