Senaat: kopen alcohol mag pas vanaf 18 jaar

De Eerste Kamer wil dat de leeftijd voor aanschaf en bezit van alcohol van 16 jaar naar 18 jaar gaat. Een meerderheid in de senaat steunde gisteren een motie van PvdA-senator Pauline Meurs. Die motie had zij vorige maand ingediend, bij de behandeling van de nieuwe Drank- en horecawet.

Gezondheidsorganisaties pleiten al jaren voor verhoging van de leeftijdsgrens naar achttien jaar. Het drinken van alcohol is schadelijk voor minderjarigen, omdat de hersenen zich nog ontwikkelen. Meurs: „Dit is funest voor de gezondheid van jongeren. De motie moet duidelijk maken dat een leeftijdsgrens van zestien niet langer kan.”

Opvallend genoeg keurde de Eerste Kamer de nieuwe Drank- en horecawet vorige maand goed, ook al blijft de leeftijdsgrens daarin op zestien jaar staan. Meurs: „Als senaat kun je nu eenmaal alleen ja of nee zeggen bij behandeling van een wet. Er staan ook goede bepalingen in de nieuwe Drank- en horecawet. Die raken in het geding als je de wet afkeurt.” Goed vindt Meurs bijvoorbeeld dat ook bezit van alcohol onder de zestien strafbaar wordt, niet alleen de aanschaf ervan.

De nieuwe Drank- en horecawet gaat op 1 januari 2013 in. De senaatssteun gisteren voor de motie-Meurs betekent dus niet dat het verhogen van de leeftijdsgrens nabij is. Eerst zal de Tweede Kamer een wet moeten indienen die de verhoging bepleit. De aangenomen motie van senator Meurs heeft dan ook een ander doel, zegt zij. „We willen de regering en Tweede Kamer aansporen om werk te maken van zo’n wet.”

Een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt er, van Joël Voordewind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Vraag is of hij er een meerderheid voor vindt. Tot dusver is dat niet gelukt. Voordewind noemt de senaatssteun voor een hogere leeftijdsgrens een „positief signaal”. „Hier heeft de Tweede Kamer nog geen lef voor gehad.” Wel noemt hij het „wrang” dat het debat over de alcoholleeftijd pas plaatsvindt ná goedkeuring van de nieuwe Drank- en horecawet.

In de Tweede Kamer groeit de steun voor de hogere leeftijdsgrens. De PvdA, die eerder tegen voorstellen voor een hogere minimumleeftijd stemde, is voor. Het CDA is ook voor, staat in het vorige week verschenen verkiezingsprogramma.