Europees plan moet belastingbetaler ontzien bij redding banken

Eurocommissaris Barnier presenteert vandaag een plan dat het Europese bankensysteem moet hervormen. Foto AFP / John Thys

Europese belastingbetalers moeten niet langer opdraaien voor banken die in de problemen komen en er moet een Europees depositiegarantiestelsel komen dat het geld van spaarders garandeert. Dat is de kern van een nieuw plan voor de Europese bankensector.

Eurocommissaris Michel Barnier van Interne Markt en Financiële Dienstverlening presenteert vanmiddag een nieuw bankenplan van de Europese Commissie dat het Europese bankensysteem de komende jaren moet hervormen. Het plan moet er onder meer voor zorgen dat het niet vooral belastingbetalers zijn die opdraaien als grote systeembanken opnieuw in de problemen komen en gered moeten worden. Nieuwe wetgeving uit het plan legt het verlies van een reddingsoperatie vooral bij aandeelhouders en schuldeisers en niet bij de nationale overheden en de belastingbetalers.

Het plan van Barnier, dat voortkomt uit afspraken die de leiders van de G20-landen al in september 2009 maakten, moet voorkomen dat een eventuele bankrun in een probleemland als Griekenland of Spanje het hele Europese bankensysteem in gevaar kan brengen. Het opzetten van een Europees depositogarantiestelsel, dat het spaargeld van spaarders tot een bepaald niveau verzekert in het geval van een faillissement, is een van de middelen die zo’n bankrun moeten verhinderen.

‘Voor uitvoering plan is Europees toezicht nodig’

Voor uitvoering van het plan van Barnier, dat nadrukkelijk voor de lange termijn is bedoeld en waarschijnlijk te laat komt om de huidige problemen rond bijvoorbeeld de bankensector in Spanje te verhelpen, is ook Europees toezicht op de banken nodig, schreef onze economieredacteur Melle Garschagen gisteren in NRC Handelsblad:

“Het huidige bankentoezicht op nationaal niveau resulteert vooral in Europees wantrouwen. Geen spaarder die zijn geld wil laten staan bij een wankele Spaanse bank die uiteindelijk gered moet worden door armlastige Spaanse staat, die pas in het uiterste geval bereid is een beroep te doen op noodfonds ESM. Effectief Europees bankentoezicht vereist niet alleen politieke daadkracht, het vergt ook de bereidheid naast monetair beleid de soevereiniteit op gebied van bankenbeleid op te zeggen.”