Brieven

Herleiding positie Britse vorst uit ritueel klopt niet

„Elizabeth’s constitutionele positie wordt wellicht het duidelijkst gemarkeerd op de Britse ‘Prinsjesdag’, wanneer zij op bezoek gaat bij het Lagerhuis en haar slechts na herhaald aankloppen entree wordt verleend” verwart het commentaar de zaken (NRC Handelsblad, 4 juni).

Bij de opening van het Britse parlement is de koningin gezeten op de troon in het Hogerhuis. Zij draagt de Imperial State Crown. Na een teken van de vorst begeeft de Gentleman Usher of the Black Rod zich naar het Lagerhuis. In zijn gezicht wordt de de deur dichtgegooid – als teken van de onafhankelijke positie van het Lagerhuis. Na driemaal met zijn staf (de Black Rod) op de deur geslagen te hebben, wordt hij toegelaten en zegt met stentorstem: „Mr Speaker, The Queen commands this honourable House to attend Her Majesty immediately in the House of Peers.” Speaker en leden geven ogenblikkelijk gehoor aan de koninklijke woorden. Zij horen de troonrede staande aan.

Het vergt nogal wat abstractievermogen om uit deze gebeurtenissen de constitutionele positie van de Britse vorst af te leiden.

Zeist

Wim Dik vergeet eigen aandeel te vermelden

Ex-voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN Wim Dik zette als voorzitter een groeistrategie in met vele overname. Door deze strategie kreeg KPN te maken met een miljardenschuld. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk te lezen dat Dik, vertrokken bij KPN per 1 maart 2000, in een interview over het bijna-faillissement van KPN in 2001/2002 beoordelingsfouten van zijn opvolger Smits uit het najaar van 2000 vermeldt zonder zijn eigen aanzienlijke aandeel daarin te noemen. Zijn groeistrategie is een totale mislukking gebleken waar vele aandeelhouders van het veilig geachte oude staatsbedrijf de wrange vruchten van hebben mogen plukken in de vorm van een aanzienlijke daling van de waarde van de aandelen KPN.

Amsterdam

Nuttige technische studie kan ook gewoon leuk zijn

In zijn goede opiniestuk over het gebrek aan interesse voor technische studies (Opinie, 31 mei) komt Ewoud Jansen ongewild tot de oorzaak van waarom zoveel Nederlandse studenten niet voor technische studies kiezen. Studenten willen zichzelf ontplooien. Blijkbaar denken velen dat dit niet mogelijk is in technische studies. ‘Nuttig kan niet leuk zijn’, lijkt hier de aanname. Dat is ontzettend jammer, want juist in de techniek kun je je op allerlei niveaus uitleven en ontwikkelen. Het zou goed zijn als deze aspecten meer gepromoot worden, zodat toekomstige leerlingen en studenten kunnen kiezen voor perspectief.

Sint Nicolaasga

Roken is erger dan heroïne

Is roken minder erg dan drinken of heroïne? Dat vroeg de heer Mensink zich af (Opinie, 5 juni). Nee, roken is erger. Piet Borst (Wetenschap, 11 feb) en Jan Walburg (NRC Handelsblad, 2 juni) beroepen zich daarbij op statistieken van groepen: in Nederland zijn er ieder jaar ongeveer vijftig doden door opiaten, 1.800 door alcohol en bijna 20.000 door roken. De gevolgen van verslaving uitgedrukt in een verlies in levensverwachting tonen dat rokers en ex-rokers gemiddeld 4,6 gezonde levensjaren inleveren en alcoholverslaafden gemiddeld bijna één jaar. Maar als je de dagelijkse portie ellende afmeet per verslaafd individu, dan maakt het natuurlijk niet veel uit of je paft, zuipt of spuit. Vaak gaat het samen, en stapelen gezondheidsproblemen zich op.

Radiotherapeut-oncoloog, AMC Amsterdam

    • Reyer Ottow
    • Dr. Lukas Stalpers
    • Carl Von Meyenfeldt
    • Syb Leijenaar