Brieven

Waarom kost het in Rotterdam € 738 om een boom in je tuin te kappen?

In onze tuin staat een dode beuk, helaas nu al voor het tweede jaar geen bladeren. Informatie bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek leerde dat voor verwijdering een vergunning moet worden aangevraagd.

Dat heb ik keurig via internet gedaan.

Enige tijd later ontving ik een bevestigingsbrief dat de aanvraag in behandeling is genomen, met een bijlage met de diverse tarieven.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor het kappen van één dode boom rekent de gemeente Rotterdam € 738.

Daarop heb ik telefonisch en via e-mail laten weten af te zien van de aanvraag om financiële redenen.

Toch ontving ik zojuist de vergunning en zal ik € 738 moeten betalen

Het plaatsvervangend hoofd van de afdeling omgevingsvergunning is het met mijn bezwaar eens, maar zegt dat zij er niets aan kan doen.

Het is alsof je bij de bakker om een brood vraagt, die legt het op de toonbank en vraagt dan € 70!

Op internet heb ik het tarief voor eenzelfde vergunning opgezocht bij andere gemeentes :

Amsterdam € 142

Leiden: € 40,40

Dordrecht: gratis

Het tarief dat de gemeente Rotterdam rekent, komt volstrekt ongeloofwaardig over. Wethouder Karakus (PvdA) heeft dit tarief eind 2011 ingevoerd. Door het berekenen van tarieven die ieder verband met de te verrichten werkzaamheden verliezen, wordt burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand gewerkt.

Heeft U een boom in uw tuin? Wees gewaarschuwd: als deze dood gaat, kost het een maand AOW.

    • Dirk Richters