Reiskosten naar de obscuriteit

Staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) had gisteren een bondige mededeling voor de Tweede Kamer. „Er blijkt meer tijd nodig te zijn voor een nadere uitwerking van de maatregelen met betrekking tot woon-werkverkeer. Daarom worden deze maatregelen opgenomen in het pakket Belastingplan 2013.” Hier staat eigenlijk: het plan om (meer) belasting te heffen over reiskostenvergoedingen voor forensen, krijgen we niet voor de verkiezingen af. Net zo min trouwens als de uitwerking van de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Met andere fiscale wijzigingen lukt het wel, tot in detail. Verhoging van de btw. Afschaffing van de ‘rode’ diesel. Werkgeversbelasting op hoge beloningen en dure vertrekregelingen. Verhoging van de tabaks- en alcoholaccijns, inclusief de afschaffing van een apart tarief voor mousserende wijn. Aanpassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten. Enzovoorts. Maar niet met de reiskosten. De gedetailleerde uitwerking van dit voornemen moet wachten tot de presentatie van de Rijksbegroting voor 2013 en op het jaarlijkse Belastingplan.

Dus tot na 12 september, de dag waarop de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden. Zo verdwijnt een impopulair plan maanden in de obscuriteit.

Het voornemen om de reiskostenvergoedingen te belasten stond al in het Catshuisakkoord dat VVD, CDA en PVV hadden besproken en waarover het Centraal Planbureau op 23 april al wist te melden dat het de staatskas 1,9 miljard euro per jaar zou opleveren. Het kwam ook terecht in het Lenteakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kort daarop met elkaar sloten, nadat de PVV was afgehaakt.

Bij nader inzien is (bijna) geen partij gelukkig met de inderdaad onbillijke fiscale heffing op wat voor werknemers een vergoeding van onkosten is. Dus zal ook geen partij er trek in hebben om dit plan in de verkiezingscampagne te verdedigen. Dat het om ‘vergroening’ van het belastingsysteem zou gaan, gelooft ook bijna niemand.

De opbrengst van de reiskostenbelasting zou worden bestemd om de verlaging te financieren van de overdrachtsbelasting die kopers van huizen betalen. Maar wat nu als forensen besluiten te doen wat de politici zeggen te willen, en dichtbij hun werk gaan wonen? Dan betalen ze eenmalig overdrachtsbelasting, krijgen geen reiskostenvergoeding meer en dus kan het Rijk daar ook niet meer elk jaar belasting over heffen. Als de burger zich gedraagt zoals de partijen wensen, slaan zij een nieuw gat in de Rijksbegroting. Altijd het risico met fiscale maatregelen waarvan het de bedoeling is dat zij het gedrag beïnvloeden.

Kabinet en fracties hebben inderdaad alle reden om nog eens naar hun reiskostenplan te kijken. En ze hebben de plicht om vóór de verkiezingen duidelijk te maken wat ze nu eigenlijk echt willen.