Bleker wil grens aan omvang van veehouderijen

In Nederland is geen animo voor de doorgedreven industrialisatie van megastallen, stelt demissionair staatssecretaris Henk Bleker (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. „Ik stel voor om een bovengrens te stellen voor het aantal dieren per locatie”, zegt Bleker.

Vorig jaar al heeft Bleker de discussie over megastallen gestart, maar nu komt hij in een brief aan de Tweede Kamer met enkele concrete voorstellen. Bleker wil excessen voorkomen en de duurzame ontwikkeling van gezinsbedrijven bevorderen.

De visie van Henk Bleker baseert zich op de bevindingen van de commissie Van Doorn, berekeningen van het aantal dieren op locatie per 1,5 hectare en de maatschappelijke dialoog over megastallen onder leiding van voormalig politicus Hans Alders.

Uit onderzoeken blijkt dat grootschalige veehouderij wel wordt geaccepteerd, maar alleen als er zorgvuldig wordt omgesprongen met dier en milieu. Daarnaast mogen er maar minimale risico’s voor de volksgezondheid aan verbonden zijn en genieten bedrijven op ‘mensenmaat’ de voorkeur. Ook associëren mensen megastallen met vormen van overlast.

De gezamenlijke doelstelling van het bedrijfsleven en het kabinet is dat in 2020 de Nederlandse vlees-, zuivel- en eierketens veilige, gezonde, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk gewaardeerde producten maken. Uit het rapport van Alders blijkt maar weinig animo voor een doorzetten van schaalvergroting. In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt Bleker daarom per diersoort een grens voor het aantal dieren per locatie voor (zie tabel). Bleker stelt twee manieren voor om de grenzen vast te leggen: een convenant of een wettelijke regeling.

Een mogelijk convenant tussen de betrokken spelers LTO Nederland, provincies en gemeenten kan grenzen stellen aan ongebreidelde groei van stallen door afspraken over de maximale omvang van een veehouderijlocatie. LTO Nederland, sectororganisatie voor land- en tuinbouw, staat achter de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij „maar de grootte van de stallen en de aantallen dieren die zich daarin bevinden zijn daar maar een afgeleide van”, stelt Siem Jan Schenk van LTO. LTO wil liever een convenant dan een wettelijke regeling. LTO wil op lokaal niveau van geval tot geval kunnen besluiten over de omvang.