VVD’er Jan Gmelich Meijling (76) overleden

Voormalig VVD-politicus Jan Gmelich Meijling is zaterdag op 76-jarige leeftijd overleden in Wassenaar. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Gmelich Meijling was van 1994 tot 1998 staatssecretaris van Defensie in het eerste kabinet-Kok. Onder zijn leiding werd in 1996 in versneld tempo de opkomstplicht opgeschort, waarmee feitelijk een einde kwam aan de dienstplicht.

Gmelich Meijling groeide op in Nederlands-Indië. Hij wilde toneelspeler worden, maar zijn vader, koffiemakelaar, hield hem voor dat dat geen vak was. Na de middelbare school in Nederland volgde hij een marineopleiding. Als marineofficier diende hij twee jaar in Nederlands Nieuw-Guinea. Ook studeerde hij pedagogiek in Leiden.

Na zijn periode als marineofficier werd Gmelich Meijling wethouder van onderwijs in Oegstgeest en topambtenaar bij het ministerie van Defensie. Eind jaren zeventig werd hij burgemeester in Castricum, in 1985 in Den Helder. Als staatssecretaris vormde Gmelich Meijling met minister Joris Voorhoeve de krijgsmacht om tot een vrijwilligersleger. Hij was een sterk voorstander van de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF) als alternatief voor de F16.