'Nederlanders actief voor terreurgroep in Somalië'

Meerdere Nederlandse Somaliërs zijn in Somalië actief voor de terreurbeweging Al-Shabaab. Ook zouden er slapende terreurcellen van Somaliërs in Nederland actief zijn. Dat heeft een overgelopen commandant van Al-Shabaab gezegd tegen VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Mohamed Farah Al-Ansari zegt dat hij twee Nederlanders zelf heeft opgehaald bij de Keniaanse grens in maart 2009.

De twee Nederlanders zijn verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van Al-Shabaab. „Ik ken hun echte namen of woonplaatsen in Nederland niet”, zei Al-Ansari. „Maar ik weet wel dat ze het land hebben verlaten net na het begin van de burgeroorlog. De een gebruikt het pseudoniem Abu Muslin, hij gaat over de websites, de Twitter-account, het online zetten van de propagandafoto’s en hij verspreidt berichten over overwinningen van Al-Shabaab. De ander is het hoofd van de Al-Andalus radionieuwsuitzendingen. Zijn naam is Sjeik Al-Islam.”

Ze gebruiken allebei een pseudoniem en houden hun echte identiteit zorgvuldig verborgen, zegt Al-Ansari. Ze bedekken in het openbaar hun gezicht, wat er volgens hem op duidt dat ze naar het buitenland reizen, mogelijk ook naar Nederland.

Al-Ansari is de hoogste commandant van Al-Shabaab die is overgelopen naar de Somalische regering. Op het laatst voerde hij bevel over 1.500 strijders, maar stoorde zich aan de luxueuze levensstijl van de leiders. Toen hij opdracht kreeg gewonde mensen uit zijn eigen eenheid te vermoorden, liep hij over.

Er zouden 1.800 buitenlanders actief zijn bij Al-Shabaab, van wie het merendeel uit Azië en de Arabische wereld komt. Zo’n 700 van hen zijn Somaliërs uit de diaspora. „De meesten komen uit Canada, Groot-Brittannië, Denemarken, Nederland en Zweden”, zegt Al-Ansari. Ze werken vooral als tolk en chauffeur voor eenheden met buitenlandse strijders.

Sommigen worden in Somalië getraind om in het buitenland aanslagen te plegen. Volgens Al-Ansari zijn er slapende terreurcellen in Nederland en andere westerse landen. De AIVD zegt niets van slapende cellen van Al-Shabaab te weten. In het jaarverslag staat: „Het onderzoek van de AIVD heeft niet geleid tot informatie over een aanslagdreiging vanuit Somalië jegens Nederland”.