Minder mensen naar diëtist door beperkte vergoeding

In this image taken on Monday, May 14, 2012, white chocolate coffee cashew blondies, perfect for a Father's Day treat, are shown in Concord, NH. (AP Photo/Matthew Mead) Als mensen wegblijven bij de diëtist bestaat de kans dat zij hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere gezondheidsproblemen krijgen. Foto AP / Matthew Mead

Het aantal mensen dat in de eerste drie maanden van dit jaar een diëtist bezocht is afgenomen met 28 procent. Dit komt doordat dieetadvies sinds dit jaar niet meer vergoed wordt in de basisverzekering. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten vandaag op basis van onderzoek (pdf) door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

Sinds 1 januari wordt dieetadvies alleen nog vanuit de basisverzekering vergoed voor cliënten met diabetes, chronische longziekten of een hoger risico op hart -en vaatziekten. Voorheen kregen mensen met een doorverwijzing vier uren dieetadvies vergoed vanuit de basisverzekering, zonder doorverwijzing verschilde het aantal uur per zorgverzekeraar.

“Het lijkt erop dat de mensen die wegblijven geen aanvullende verzekering hebben waarin dieetadvisering is opgenomen”, denkt Nivel-onderzoeker Cindy Veenhof die voor het onderzoek bijna honderd diëtistenpraktijken onder de loep nam. Mensen lijken volgens Veenhof niet bereid of niet in staat voor een diëtist te betalen.

“Hierdoor bestaat de kans dat zij hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is het belangrijk te kijken of de dalende trend in de zorg zich voortzet.” - Veenhof

    • Marije Willems