'Gebrek aan visie bij de FNV'

Als de leden van vakbond FNV Zelfstandigen eind deze maand ‘ja’ zeggen tegen het plan van Jetta Klijnsma en zich aansluiten bij de nieuwe vakbeweging, stapt Linde Gonggrijp op als directeur. Dat zegt ze in een interview met deze krant. Gonggrijp, sinds vier jaar directeur van de FNV-bond voor zelfstandigen zonder personeel (150.000 leden), vreest dat de plannen leiden „tot „verlies van autonomie, geld en zeggenschap”.

De crisis binnen de vakcentrale FNV begon volgens haar twee jaar geleden, toen voorzitter Agnes Jongerius een omstreden uitspraak deed over samenwerken met de PVV: ‘Ik doe zaken met de duvel en zijn oude moer’. Gonggrijp: „Wij brachten een statement uit met de strekking dat we het niet met Jongerius eens waren. Nog diezelfde dag werd ik gebeld door mensen van FNV Bondgenoten, of ik een biertje wilde drinken. De aap kwam snel uit de mouw: vond ik ook niet dat Agnes fout bezig was? Haar positie werd toen al ondermijnd.”

Gonggrijp hekelt de omgangsvormen binnen de FNV. „Een slangenkuil. Er wordt niet gestuurd op kwaliteit, maar op macht.” Een heldere visie ontbreekt, vindt ze. „Waar staan we voor? Het is crisis, maar waar is de FNV?”

Volgens Gonggrijp zijn er nieuwe gezichten nodig: „Mensen uit het bedrijfsleven zouden zich moeten aansluiten. Maar waarom zou je je aansluiten bij een club die zo met zichzelf bezig is?”

Sprekend, Z&Z, pagina 18-19

    • Patricia Veldhuis