Brieven over modeziekten

Eigen initiatief is geen moeilijke competentie

Malou van Hintum licht in Opinie & Debat van 26 mei toe dat het onjuist is ADHD een modeziekte te noemen die men zich laat aansmeren. De hedendaagse samenleving zou bij sommigen als het ware hun aanleg voor ADHD activeren. Zo schrijft ze dat er tegenwoordig voor betrekkelijk eenvoudig werk meer competenties en eigen initiatief nodig zijn dan vroeger.

Die competenties worden de betrokkene bij zulk werk inderdaad aangesmeerd. Zulke verdichtsels maken het vervolgens nodig om iets natuurlijks als ‘eigen initiatief’ voor te stellen als een moeilijk vereiste.

Carel Scharten

Rotterdam

Ook ouderverenigingen kunnen het mis hebben

Malou van Hintum zegt dat de Groningse psycholoog Laura Batstra de ADHD-oudervereniging Balans neerzet als een club die moedwillig misleidende informatie verspreidt over ADHD. Ik ben heel benieuwd waar Van Hintum dit heeft gelezen. Ik trof het niet aan in Batstra’s boek Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen.

Wel kritiseert Batstra het feit dat de fors door een belanghebbend farmaceutisch bedrijf gesponsorde oudervereniging onjuiste informatie verstrekt, maar dit is iets geheel anders dan willens en wetens de kluit beduvelen.

Volgens Van Hintum kunnen ouderverenigingen trouwens per definitie geen onjuiste voorlichting geven. Zij stelt dat het haar een raadsel is waarom ouders van kinderen met ontwikkelings- en gedragstoornissen moedwillig misleidende informatie zouden willen verspreiden over ADHD – alsof mensen met goede bedoelingen het altijd alleen maar bij het rechte eind kunnen hebben.

F.M. Boon

Delft

Schrijverskramp bestaat al sinds Middeleeuwen

Waarom lijden mensen aan modeziekten? Omdat de media hun controlerende rol verwaarlozen.

Rsi bestaat al sinds de Middeleeuwen, als schrijverskramp. Zie de uitdrukking ‘monnikenwerk’. De klachten van patiënten met dit beroepsletsel zijn reëel en hebben een mechanische oorzaak. Behandeling door ter zake deskundigen is vrijwel altijd effectief.

Prof Dr. J.c. Van der Meulen (Em)

Rotterdam

    • Carel Scharten
    • F.M. Boon
    • Prof Dr. J.C. van der Meulen