Brief over rituelen

Groot laat atheïstische clichés voorbijkomen

In zijn als altijd zeer lezenswaardige artikel in Opinie & Debat van 26 mei roemt Ger Groot de waarde van rituelen. Het zij hem vergeven dat hij hierbij Ajax wilde huldigen op het Leidseplein in plaats van het Museumplein, maar ook overigens roept hij ten aanzien van de feiten nogal wat vragen op.

Gelovigen heffen een lofzang aan op iets wat naar redelijke normen helemaal niet kan bestaan, maar het punt is dat gelovigen denken dat de redelijke normen van de (beperkte) mens niet het antwoord zijn op alle vragen. Vervolgens neemt Groot als vaststaand aan dat een godsdienstoefening iets geheel anders is dan een antwoord van God op de vraag naar de betekenis van het leven. Het is uitsluitend ritueel.

Hoe weet hij dit? Hij is ongetwijfeld geen regelmatige kerkganger. Als hij dit zou zijn, zat hij er als ongelovige. Ook lijkt hij alleen degenen die regelmatig in een kerk komen te erkennen als gelovige. De praktijk is anders.

Ten slotte is het jammer dat alle atheïstische clichés weer de revue passeren. Wij leven in een wetenschappelijke tijd, de religieuze mens is horig aan zijn God en ten slotte is daar ook weer de moderne en verlichte mens. Horig suggereert ten onrechte slaafsheid. De andere begrippen zeggen op zichzelf niets en dienen slechts om zich af te zetten tegen en wellicht zich te verheffen boven wat anderen denken.

A.L. de Werker

Groningen

    • A.L. de Werker